menu dblex
tunnsått
adjektiv
ont om
Se även
tunnsådd
tunnsådda
I uttryck
vara tunnsått med

Alla synonymer går att klicka på.