menu dblex
tunnsådda
adjektiv
Se även
tunnsådd
tunnsått

Alla synonymer går att klicka på.