menu dblex
tunnsådd
adjektiv
enstaka
sällsynt
ovanlig
sparsam
rar
spridd
strödd
gles
fåtalig
njugg
Se även
tunnsådda
tunnsått

Alla synonymer går att klicka på.