menu dblex
tugga på något
verb
mena

Alla synonymer går att klicka på.