menu dblex
tudela
verb
klyva
dela
halvera
spalta
spjälka

Alla synonymer går att klicka på.