menu dblex
trygga sig till
verb
ty sig till
hålla sig till
hylla sig till
anförtro sig åt

Alla synonymer går att klicka på.