menu dblex
truga på
verb
tvinga på
pracka på

Alla synonymer går att klicka på.