menu dblex
trosviss
adjektiv
förvissad
säker
viss
övertygad
fast
orubblig
stark i tron
troende

Alla synonymer går att klicka på.