menu dblex
trolla fram
verb
åstadkomma
stampa fram
frambringa
framkalla
frammana
stampa ur jorden

Alla synonymer går att klicka på.