menu dblex
trolig
adjektiv
sannolik
antaglig
möjlig
tänkbar
plausibel
presumtiv
eventuell
rimlig
trovärdig
probabel
potentiell

Alla synonymer går att klicka på.