menu dblex
troende
adjektiv
frälst
helig
väckt
omvänd
frireligiös
gudfruktig
religiös
pånyttfödd
andligt sinnad
kristen
konfessionsbunden
pietistisk
rättrogen
troende
substantiv
kyrka

Alla synonymer går att klicka på.