menu dblex
trippa
verb
strutta
småspringa
smyga
tassa

Alla synonymer går att klicka på.