menu dblex
trilla av pinn
verb
svimma

Alla synonymer går att klicka på.