menu dblex
trasa sönder
verb
riva sönder
förstöra
kritisera ned
Relaterade ord
söndertrasa

Alla synonymer går att klicka på.