menu dblex
transsubstantiation
substantiv
omvandling
förvandling

Alla synonymer går att klicka på.