menu dblex
transitorisk
adjektiv
temporär
kortvarig
övergående

Alla synonymer går att klicka på.