menu dblex
transformation
substantiv
förvandling
omdaning
omvandling
övergång

Alla synonymer går att klicka på.