menu dblex
transfiguration
substantiv
förvandling

Alla synonymer går att klicka på.