menu dblex
transfer
substantiv
överföring
förflyttning
transferering
utbyte
övergång
överlåtelse

Alla synonymer går att klicka på.