menu dblex
tröstlös
adjektiv
förkrossad
bedrövad
otröstlig
ohjälplig
hopplös
förtvivlad
utsiktslös
dyster
trist
sorglig

Alla synonymer går att klicka på.