menu dblex
tröstare
substantiv
sup

Alla synonymer går att klicka på.