menu dblex
trögtänkt
adjektiv
sävlig
senfärdig
trög
dum
tungrodd
långsam i fattningen

Alla synonymer går att klicka på.