menu dblex
tråk
substantiv
förargelse
obehag
ledsamheter
missöde

Alla synonymer går att klicka på.