menu dblex
trängsel
substantiv
vimmel
kaos
myller
massa
folkträngsel
mängd
anhopning
folkmassa
stockning
otal
stort tillopp

Alla synonymer går att klicka på.