menu dblex
tränga fram
verb
sippra

Alla synonymer går att klicka på.