menu dblex
träflisa
substantiv
spån
sticka
Se även
träflisor

Alla synonymer går att klicka på.