menu dblex
träffsäker
adjektiv
pricksäker
skottsäker
skjutskicklig
stadig på handen
på pricken
exakt
träffande
skarpsynt
slående
täckande
Se även
träffsäkert

Alla synonymer går att klicka på.