menu dblex
träffa in på
verb
stämma överens

Alla synonymer går att klicka på.