menu dblex
träffa en uppgörelse
verb
överenskomma

Alla synonymer går att klicka på.