menu dblex
träffa avtal
verb
göra upp
överenskomma
ackordera
avtala
avsluta
komma överens

Alla synonymer går att klicka på.