menu dblex
träffa anstalter
verb
bestyra
föranstalta
vidta anstalter
laga

Alla synonymer går att klicka på.