menu dblex
träda i likvidation
verb
avveckla

Alla synonymer går att klicka på.