menu dblex
träda i bakgrunden för
fras
förblekna
komma i skuggan av

Alla synonymer går att klicka på.