menu dblex
träda fram
verb
ställa sig

Alla synonymer går att klicka på.