menu dblex
träda emellan
verb
intervenera
ingripa
inskrida
medla
hjälpa
bispringa
gå emellan

Alla synonymer går att klicka på.