menu dblex
träd
substantiv
skog
kullfallet låga
låga
I uttryck
bläcka träd
ensamt träd
kullfallet träd

Alla synonymer går att klicka på.