menu dblex
total övervikt
substantiv
jordskred

Alla synonymer går att klicka på.