menu dblex
torgföra
verb
saluföra
sälja
tala om
föra till torgs
utbasunera
skylta
visa
lägga i dagen
offentliggöra
utlämna

Alla synonymer går att klicka på.