menu dblex
tomma intet
substantiv
avgrund

Alla synonymer går att klicka på.