menu dblex
tolerera
verb
tåla
finna sig i
fördra
överse med
tillåta
medge
uthärda
låta
fördraga

Alla synonymer går att klicka på.