menu dblex
tjurskallig
adjektiv
envis
tjurig
halsstarrig
trilsk
omedgörlig
egensinnig
motsträvig
oresonlig
obändig
påstridig
förstockad
vrensk

Alla synonymer går att klicka på.