menu dblex
tjorva till sig
verb
trassla till sig
haka upp sig
köra ihop sig
råka i oordning

Alla synonymer går att klicka på.