menu dblex
tjata om
verb
upprepa
idissla

Alla synonymer går att klicka på.