menu dblex
tjänstgöring
substantiv
tjänst
anställning
plats
syssla
befattning
post
ämbete
jobb
funktion
kommendering
placering
förordnande
I uttryck
ha tjänstgöring

Alla synonymer går att klicka på.