menu dblex
tjänstfärdig
adjektiv
beredvillig

Alla synonymer går att klicka på.