menu dblex
tjänste-
förled
ex officio
å ämbetets vägnar
officiell

Alla synonymer går att klicka på.