menu dblex
tjäna till
verb
lända

Alla synonymer går att klicka på.