menu dblex
tjäna något till
verb
hjälpa
båta

Alla synonymer går att klicka på.