menu dblex
tingsrätt
substantiv
domstol
häradsrätt
rådhusrätt

Alla synonymer går att klicka på.