menu dblex
tillvitelse
substantiv
förebråelse
anklagelse
beskyllning
I uttryck
ärekränkande tillvitelse

Alla synonymer går att klicka på.